MultiLanguage

Các trang web trong một số ngôn ngữ có sẵn

Kết nối bảo mật dữ liệu

Kết nối dữ liệu bảo mật SSL

Trong chỉ vài nhấp chuột để vạch trần sự

Nhanh chóng và dễ dàng nhập cảnh của bạn bất động sản

Nhà cung cấp xác nhận

Nhà cung cấp và bất động sản luôn được xem xét của chúng tôi

Mới bất động sản
Düsseldorf Grundstück zu verkaufen
Thương mại | 40213 Düsseldorf
Giá mua
64.500.000
EfG Existenzmakler
DurchgangGebäude außen 01InnenhofGarten Durchgang 2-
Sàn nhà | Corinthstraße 53 10245 Berlin
Giá mua
529.000
Không gian sống
90 m²
Phòng
3
Provisionspflichtig Balkon Unterkellert-keller
Faber Immobilien
DurchgangGebäude außen 01InnenhofDurchgang 2Garten Gebäude 02 außenGrundriss we22
Sàn nhà | Corinthstraße 53 10245 Berlin
Giá mua
529.000
Không gian sống
90 m²
Phòng
3
Provisionspflichtig Balkon Unterkellert-keller
Faber Immobilien
Garten Gebäude außen 01DurchgangInnenhofDurchgang 2Gebäude 02 außenGrundriss WE26
Sàn nhà | Corinthstraße 53 10245 Berlin
Giá mua
279.000
Không gian sống
48 m²
Phòng
2
Provisionspflichtig Balkon Unterkellert-keller
Faber Immobilien
Gebäude außen 01Durchgang 2DurchgangInnenhofGarten Gebäude 02 außenGrundriss we23
Sàn nhà | Corinthstraße 53 10245 Berlin
Giá mua
399.500
Không gian sống
80 m²
Phòng
2
Provisionspflichtig Vermietet Unterkellert-keller
Faber Immobilien
----------
Cửa hàng | 46145 Oberhausen
Cho thuê
0
Tổng diện tích
270 m²
AS Immobilien International Kilic
-----------
Nhà đa gia đình | 44879 Bochum
Giá mua
295.000
Không gian sống
660 m²
Phòng
24
AS Immobilien International Kilic
--------------
Nhà đa gia đình | 600 63 Leptokarya
Giá mua
970.000
Không gian sống
1200 m²
Phòng
30
AS Immobilien International Kilic

Nutzen Sie folgende Vorteile

 • Weberstellung von Exposes
 • OpenImmo Upload
 • per Mobile anpassbare Exposes
 • Videofunktionalitäten
 • sichere SSL Verbindung
 • Besichtigungstermin Verarbeitung
 • MultiAccountverwaltung
 • Immobilienvideo Erstellung
 • Personalisieren von Maklern und Vermietern
 • Bewertungsfunktionen bei Wunsch
 • Immobilienbewertung

Miễn phí cho giai đoạn beta

Immobilienanbieter

 • đăng ký miễn phí
 • Không có Vertragsbindng
 • không có khoản phí danh sách (hiện tại)
 • Onlinepayment (paypal)

Immobilieninteressent

 • đăng ký miễn phí
 • đăng ký miễn phí
 • đăng ký miễn phí

Sie haben die Möglichkeit Immobilien per Webeingabe einzustellen

Dazu melden Sie sich bitte an und erstellen einen Anbieter

Es gibt die Möglichkeit mehrere Anbieter je Account zu machen falls Sie Vermietungsbüros oder Außenstellen haben je Aktivität

Es gibt die Möglichkeit per OpenImmo Schnittstelle hochzuladen

Dazu benötigen Sie zuerst einen Anbieter Account und legen danach bitte den ersten Anbeiter an, welches Ihr Vermietungs / Verkaufsbüro darstellt.

Danach füllen Sie bitte die FTP Daten aus und senden per FTP Upload eine Datei. Diese wird innerhalb von 30 Min eingelsen und steht ihnen zur Verfügung

Sprengnetter24 energieausweisSprengnetter24 gepruefterimmobilienwertSprengnetter24 onlinebewertung

Bạn có khả năng sản xuất và quản lý

Để làm điều này, xin vui lòng báo cáo và tạo ra một nhà cung cấp > sản phẩm/dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ như là một đối tác quốc gia hoặc quốc gia không?

Nếu bạn có thắc mắc và muốn làm cho chúng tôi xin vui lòng gửi một yêu cầu email

Xin vui lòng điền vào mẫu của chúng tôi để ghi lại màn biểu diễn của bạn

Đối tác

Sprengnetter24 logoPixelpromotionP u w logoMarketing realestate

Công nghệ

A storeGoogleplay blackGooglecast black
Vedian Immobilien-TV


Ở đây bạn muốn xem bất động sản của bạn-làm thế nào nó hoạt động