MultiLanguage

Các trang web trong một số ngôn ngữ có sẵn

Kết nối bảo mật dữ liệu

Kết nối dữ liệu bảo mật SSL

Trong chỉ vài nhấp chuột để vạch trần sự

Nhanh chóng và dễ dàng nhập cảnh của bạn bất động sản

Nhà cung cấp xác nhận

Nhà cung cấp và bất động sản luôn được xem xét của chúng tôi

Mới bất động sản
----------
Chuồng ngựa. | 08001 Barcelona
Giá mua
2.200.000
Kích thước đất
110000 m²
AS Immobilien International Kilic
Nhà nghỉ | 63077 Nea Iraklia Chalkidiki
Giá mua
29.000
Không gian sống
80 m²
Phòng
4
Fenster Ebk Kamin
D.I.AS effective planning Real Estate
©iStockphoto.com,kkonkle
Khu dân cư | 15230 Frankfurt (Oder)
Giá mua
4.500.000
Kích thước đất
18000 m²
Phòng
80
EfG Existenzmakler
Rumänien Wasserkraftwerk 1.95 MW
Nhà máy công nghiệp | 440000 Satu Mare
Giá mua
3.760.000
EfG Existenzmakler
©iStockphoto.com/labsas
Nhà máy công nghiệp | 04999 Warschau
Giá mua
0
EfG Existenzmakler
©iStockphoto.com,kkonkle
Khu dân cư | 86150 Augsburg
Giá mua
4.200.000
EfG Existenzmakler
©iStockphoto.com,kkonkle
Khu dân cư | 79098 Freiburg im Breisgau
Giá mua
9.900.000
EfG Existenzmakler
Hotel Immobilie Schweiz Kauf und Verkauf
Các khách sạn | 6900 Lugano
Giá mua
CHF70.000.000
EfG Existenzmakler

Nutzen Sie folgende Vorteile

 • Weberstellung von Exposes
 • OpenImmo Upload
 • per Mobile anpassbare Exposes
 • Videofunktionalitäten
 • sichere SSL Verbindung
 • Besichtigungstermin Verarbeitung
 • MultiAccountverwaltung
 • Immobilienvideo Erstellung
 • Personalisieren von Maklern und Vermietern
 • Bewertungsfunktionen bei Wunsch
 • Immobilienbewertung

Miễn phí cho giai đoạn beta

Immobilienanbieter

 • đăng ký miễn phí
 • Không có Vertragsbindng
 • không có khoản phí danh sách (hiện tại)
 • Onlinepayment (paypal)

Immobilieninteressent

 • đăng ký miễn phí
 • đăng ký miễn phí
 • đăng ký miễn phí

Sie haben die Möglichkeit Immobilien per Webeingabe einzustellen

Dazu melden Sie sich bitte an und erstellen einen Anbieter

Es gibt die Möglichkeit mehrere Anbieter je Account zu machen falls Sie Vermietungsbüros oder Außenstellen haben je Aktivität

Es gibt die Möglichkeit per OpenImmo Schnittstelle hochzuladen

Dazu benötigen Sie zuerst einen Anbieter Account und legen danach bitte den ersten Anbeiter an, welches Ihr Vermietungs / Verkaufsbüro darstellt.

Danach füllen Sie bitte die FTP Daten aus und senden per FTP Upload eine Datei. Diese wird innerhalb von 30 Min eingelsen und steht ihnen zur Verfügung

Sprengnetter24 energieausweisSprengnetter24 gepruefterimmobilienwertSprengnetter24 onlinebewertung

Bạn có khả năng sản xuất và quản lý

Để làm điều này, xin vui lòng báo cáo và tạo ra một nhà cung cấp > sản phẩm/dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ như là một đối tác quốc gia hoặc quốc gia không?

Nếu bạn có thắc mắc và muốn làm cho chúng tôi xin vui lòng gửi một yêu cầu email

Xin vui lòng điền vào mẫu của chúng tôi để ghi lại màn biểu diễn của bạn

Đối tác

Sprengnetter24 logoPixelpromotionP u w logoMarketing realestate

Công nghệ

A storeGoogleplay blackGooglecast black
Vedian Immobilien-TV


Ở đây bạn muốn xem bất động sản của bạn-làm thế nào nó hoạt động