EfG Existenzmakler #39


Efg existenzmakler
Công ty
EfG Existenzmakler
Road
Baarerstrasse
Ngôi nhà
137
Vị trí
Zug
Mã bưu điện
6300
Quốc gia
CH
Dấu ấn
EfG Existenzmakler GmbH Baarerstrasse 137, 6300 Zug Schweiz HR Zug CHE-170.4.007.975-6 vertreten durch Geschäftsführerin Kathrin Thieme https://www.efg-immo.com/ausland/html/kontakt.php
Tên doanh nghiệp
EfG Existenzmakler GmbH
Địa chỉ công ty
Baarerstrasse 137
Điện thoại
0041-41-5004252
Người đại diện được ủy quyền
Frau Thieme
Nghề nghiệp có thẩm quyền giám sát
Zug
Đăng ký thương mại
Zug
Thương mại đăng ký số.
CHE-170.4.007.975-6
Thuế bán hàng của bạn.
CHE-114.147.928
Kaufpreis - 10 % bei Kauf bis 31.08.2019Hauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in ChileHauskauf Algarrobo - Immobilie in Chile
Biệt thự | 2710000 Algarrobo
Giá mua
495.000
Không gian sống
245 m²
Phòng
5
EfG Existenzmakler
Hotel bei Basel zu verkaufen
Các khách sạn | 4056 Basel
Giá mua
CHF4.490.000
Kích thước đất
1600 m²
EfG Existenzmakler
Chile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufenChile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufenChile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufenChile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufenChile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufenChile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufenChile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufenChile Ninhue Luxusanwesen zu verkaufen
Biệt thự | 4010000 Ninhue
Giá mua
978.000
Không gian sống
1300 m²
Phòng
31
EfG Existenzmakler
Düsseldorf Grundstück zu verkaufen
Thương mại | 40213 Düsseldorf
Giá mua
64.500.000
EfG Existenzmakler
Berlin Grundstück zu verkaufen
Thương mại | 10178 Berlin
Giá mua
33.000.000
EfG Existenzmakler