AS Immobilien International Kilic #23


As logo 2013emgif
Công ty
AS Immobilien International Kilic
Road
Georgstr.
Ngôi nhà
4
Vị trí
Mülheim (Ruhr)
Mã bưu điện
45468
Quốc gia
DE
Dấu ấn
Mitglied bei: IHK - Industrie- und Handelskammer Mitglied bei: BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft Mitglied bei: BdSt - Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen
Tên doanh nghiệp
AS Immobilien International Kilic
Địa chỉ công ty
Georgstr.4, 45468 Mülheim an der Ruhr
Điện thoại
0208-57423
Người đại diện được ủy quyền
Herr Orhan Kilic (Immobilienmakler–IHK)
Nghề nghiệp có thẩm quyền giám sát
(§ 34c Gewerbeordnung): Ordnungsamt in 45468 Mülheim an der Ruhr, Am Rathaus.1
Đăng ký thương mại
Gewerbe gem, § 34c GewO erteilt durch Gewerbeamt, 45468 Mülheim an der Ruhr, Am Rathaus 1
Thương mại đăng ký số.
Einzrlfirma
Thuế bán hàng của bạn.
DE294688050
Số thuế
120/51393563
Khác
Verbraucherinformation zur Online-Streitbeilegung gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013: Im Rahmen der Verordnung über Online-Streitbeilegung zu Verbraucherangelegenheiten steht Ihnen unter http://ec.europa.eu/consumers/odr
Imprint § 34c.
true
---------
Lâu đài | 3500 Miskolc
Giá mua
780.000
Không gian sống
745 m²
Phòng
7
AS Immobilien International Kilic
---------
Các khách sạn | 3500 Miskolc
Giá mua
780.000
Kích thước đất
35000 m²
AS Immobilien International Kilic
------------
Biệt thự | 21061 Porto Heli
Giá mua
370.000
Không gian sống
210 m²
Phòng
10
AS Immobilien International Kilic
------------
Nhà trọ | 21061 Porto Heli
Giá mua
370.000
Kích thước đất
2000 m²
AS Immobilien International Kilic
----------
Không xác định | 29008 Alhaurin el Grande
Giá mua
695.000
Không gian sống
230 m²
Phòng
7
AS Immobilien International Kilic
----------
Ngôi nhà | 08001 Barcelona
Giá mua
2.200.000
Không gian sống
350 m²
Phòng
10
AS Immobilien International Kilic
----------
Chuồng ngựa. | 08001 Barcelona
Giá mua
2.200.000
Kích thước đất
110000 m²
AS Immobilien International Kilic
-----------
Ngôi nhà gia đình đơn | 73100 Kreta
Giá mua
400.000
Không gian sống
190 m²
Phòng
6
AS Immobilien International Kilic
-----------
Không xác định | 84301 Naxos
Giá mua
4.500.000
Không gian sống
2200 m²
Phòng
82
AS Immobilien International Kilic
-----------
Các khách sạn | 84301 Naxos
Giá mua
4.500.000
Kích thước đất
12350 m²
AS Immobilien International Kilic
------
Căn hộ Penthouse | 46145 Oberhausen
Cho thuê
950
Không gian sống
104 m²
Phòng
3
AS Immobilien International Kilic
------
Căn hộ Penthouse | 46145 Oberhausen
Cho thuê
950
Không gian sống
104 m²
Phòng
3
AS Immobilien International Kilic
----------
Các khách sạn | 03BP1000 Cotonou
Giá mua
50.000
Kích thước đất
4500 m²
AS Immobilien International Kilic
----------
Ngôi nhà gia đình đơn | 83814 Coeur d'Alene
Giá mua
420.000
Không gian sống
300 m²
Phòng
10
AS Immobilien International Kilic
------------
Các khách sạn | 05600 Grójec
Giá mua
11.250.000
Tổng diện tích
5500 m²
AS Immobilien International Kilic
------------
Không xác định | 05600 Grójec
Giá mua
11.250.000
Không gian sống
5500 m²
Phòng
35
AS Immobilien International Kilic
------------
Sản xuất | 85150 Kostrza (Strzegom)
Giá mua
5.000.000
Tổng diện tích
140000 m²
AS Immobilien International Kilic
------------
Ngành công nghiệp | 85150 Kostrza (Strzegom)
Giá mua
5.000.000
Kích thước đất
140000 m²
AS Immobilien International Kilic