Vedian #3


  Spoločnosť
  Vedian
  Krajiny
  DE
  Odtlačok
  dsfsdfsdfsdf
  Obchodné meno
  grg
  Adresa spoločnosti
  sfs
  Telefón
  dsff
  Splnomocnený zástupca
  sfd
  Pri práci orgánu dohľadu
  sdfsfsf
  Obchodný register
  sdf
  Obchodný register číslo.
  sdf
  ID dane z predaja.
  sdf
  Daňové identifikačné číslo
  123-123
  Odtlačok § 34c.
  true